Het woord diaconie betekent: dienst, hulp of liefdedienst en wordt in het Nieuwe Testament veel gebruikt. Vaak in de zin van het dienen van de medemens, dienen bij de maaltijd of dienen met de door God gegeven genade en dat op vrijwillige basis.

 

Wat is diaconie?

Diaconaat is een instelling vanuit het Nieuwe Testament, waarover we o.a. lezen in Handelingen 6. De twaalf apostelen krijgen het almaar drukker in de snel groeiende gemeente in Jeruzalem en er komt een moment waarop het voor hen niet meer doenlijk is om alle ook praktische taken in de gemeente op te zich nemen. Er wordt dan besloten om te zien naar een zevental mannen die toezien op de dagelijkse verdeling van voedsel, zodat niemand daarin over het hoofd wordt gezien.

Op deze wijze heeft de dienst van diakenen zijn plaats binnen de kerkelijke gemeente gekregen en zich steeds aan de vragen van de tijd aangepast.

Wat zijn de taken en werkzaamheden van de diaconie te Soest?
Binnen de Ichthusgemeente voeren we een heel aantal ‘zichtbare' taken uit, denk hierbij aan de kosterdiensten, praktische ondersteuning voor de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD), het bezorgen van kerstbakjes, jeugddiaconaat en ondersteunen van de kerkdienstuitzending via Internet. Ook bestaat er binnen onze gemeente een vorm van praktische hulpverlening. Dit noemen we WMO, wat staat voor: Wij Mogen Ondersteunen. Zie de aparte pagina over WMO.

Voor wie bedoeld?
Heeft u vragen rondom de kerkdiensten over b.v. de kosterdienst, kerkdienstuitzending via internet, "Hulp in Praktijk" of heeft u problemen met vervoer, neemt u dan gerust contact met ons op.

Het kan ook zijn dat u met het probleem zit hoe elke maand weer de eindjes aan elkaar te knopen, terwijl al die rekeningen maar blijven binnenkomen.

Vanuit de diaconie kunnen we u in noodsituaties helpen door b.v. een rekening voor te schieten, of (gedeeltelijk) voor u te betalen. Vervolgens bekijken we met u hoe de situatie is ontstaan en of we mogelijkheden zien om tot een oplossing te komen. Soms is het inzichtelijk (en op orde) maken van het huishoudboekje al voldoende om de financiën weer op de rit te krijgen. Soms is er meer hulp nodig. Omdat de stap naar professionele hulpverleners groot kan zijn, kunnen we ook begeleiding bieden in het beheer van uw financiën.

Verder kunnen we helpen met het invullen van aanvraagformulieren voor ondersteuning vanuit de overheid, optreden als intermediair richting instanties, of gewoon heel praktisch een band plakken.

De diaconie heeft verschillende gemeenteleden bereid gevonden om andere gemeenteleden te helpen. De volgende groepen zijn hier voor gevormd:

Groep A: Oud Papier – bezetting bij container

Groep B: Schuldhulpverlening – vertrouwelijkheid

Groep C: Chauffeuren – ouderen, zieken, gelegenheden

Groep D: Boodschappen doen – samen of met een lijstje

Groep E: Bouwwerkzaamheden – kleinschalig, evt. met inschakeling bedrijven

Groep F: IT/Computer/enz. – allerlei hardware en software werkzaamheden

Groep G: Huishoudelijk – bijv. bij zwangerschap, ziekte, enz.

Groep H: Kinderoppas – bijv. bij zwangerschap, ziekte, enz.

Groep L: Kleine klussen – van lekkende kraan tot tuin omspitten


Kortom, mocht u ergens hulp bij nodig hebben: laat het ons weten.

 

Contact?

De diaconie is te bereiken per email: diaconie@ichthuskerksoest.nl

U kunt natuurlijk ook via uw wijkouderling contact met ons opnemen. Omdat de diaconie over beperkte financiële middelen beschikt, richten we ons primair op de eigen gemeenteleden. Toch kunnen wij ook niet-leden van dienst zijn. Aarzelt u dan ook niet om contact met ons op te nemen.

 


Stichting HiP is een organisatie die kerkleden die op basis van hun talenten en capaciteiten hulp willen bieden aan mensen in nood in contact wil brengen met mensen met een hulpvraag. De Ichthuskerk Soest participeert ook in HiP. Dat betekent dat u zich ook als hulpbieder aan kunt melden! Kijk voor meer informatie op www.stichtinghip.nl.


Geldwerving
De noodzakelijke gelden ter bekostiging van het werk van de Diaconie worden d.m.v. collecten in de eredienst opgehaald.
Uiteraard kunt u ook een gift overmaken op:

NL85 RABO 0123 5503 35, tnv 
Diaconie Ichthuskerk HHG te Soest

Onderstaand treft u de ANBI transparantie gegevens van de Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Soest.