Diaconie Ichthuskerk Soest

Het woord diaconie betekent: dienst, hulp of liefdedienst en wordt in het Nieuwe Testament veel gebruikt. Vaak in de zin van het dienen van de medemens, dienen bij de maaltijd of dienen met de door God gegeven genade en dat op vrijwillige basis.

Geldwerving

De noodzakelijke gelden ter bekostiging van het werk van de Diaconie worden d.m.v. collecten in de eredienst opgehaald.
Uiteraard kunt u ook een gift overmaken op: NL85 RABO 0123 5503 35, tnv Diaconie Ichthuskerk HHG te Soest

Onderstaand treft u de ANBI transparantie gegevens van de Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Soest.

Contact informatie

Heeft u nog vragen dan kan u altijd contact opnemen via onderstaande gegevens

Albert Cuyplaan 2c
3764 TR Soest

KVK: 76034070
Hersteld Hervormde Gemeente te Soest