MartinLuther

500 jaar geleden zette Maarten Luther de kerk ineens stil bij twee vragen: Zien we God wel zoals Hij echt is? En: Zijn we nog kerk zoals de HEERE dat van ons vraagt?

500 jaar geleden zette Maarten Luther de kerk ineens stil bij twee vragen: Zien we God wel zoals Hij echt is? En: Zijn we nog kerk zoals de HEERE dat van ons vraagt? Die twee vragen staan niet los van elkaar en zij gelden ook voor vandaag, maar wat kunnen wij met de antwoorden die Luther destijds gaf?


Op initiatief van de Chr. Geref. Kerk, de Hersteld Hervormde gemeente en de Geref. Gemeente te Soest willen we op dinsdag 10 oktober 2017 bij deze vragen stilstaan in een gezamenlijke Reformatie herdenking. Prof. dr. H.J. Selderhuis zal deze avond spreken met als thema: Kerk op de pauzeknop - 500 jaar Reformatie en de kerk van morgen. Hij wil in zijn lezing duidelijk maken dat het jubileum van de Reformatie in 2017 voor kerken en gemeenteleden - jong en oud - een impuls kan zijn tot nieuw enthousiasme en tot verfrissing van kerk en geloof. Daarnaast is er ruimte voor samenzang en muziek en er zal een boekentafel rond het thema ‘Reformatie’ aanwezig zijn.

De avond begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar in de Ichthuskerk, Albert Cuyplaan 2, Soest. Hartelijk welkom!

Terug