Openbare colleges HHS

Even als vorig jaar is er in september en oktober weer gelegenheid om openbare colleges van het HHS te volgen, die georganiseerd worden in samenwerking met Studium Generale van Driestar educatief.

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat in opdracht van de Staten Generaal de Dordtse Synode bij elkaar kwam. Met het oog daarop is er een lezingenserie met als overkoepeld thema ‘Het blijvend getuigenis van Dordt’. Drie docenten van het Hersteld hervormd Seminarie hopen hun medewerking te verlenen.

Tijdens de eerste lezing, op D.V. 14 september, zal dr. P.C. Hoek spreken over Vrijheid als gebondenheid aan de genade. Drie weken later, op D.V. 5 oktober hoopt ds. J.L. Schreuders in te gaan op De betekenis van Dordt voor het kerkrecht. Tenslotte zal dr. B.J. Spruyt op D.V. 19 oktober een lezing houden over De strijd om Dordt in de negentiende en twintigste eeuw. De avonden worden gehouden in Gouda en beginnen om 19.45 uur.

Voor meer informatie over prijs en opgave, zie website Driestar Educatief.

Terug