Evangelisatiedag_2014

Elke christen heeft de roeping met anderen te spreken over God, Christus en het Evangelie. Daarbij houd je rekening met hoe de ander is.

Als Paulus met de Joden sprak in de synagoge, deed hij dat anders dan met de Grieken op de Areopagus.

Je zou drie groepen mensen kunnen onderscheiden: godsdienstige mensen, moderne mensen, postmoderne mensen. Godsdienstige mensen hebben zelf, net als jij, godsdienstige overtuigingen. Denk aan moslims, Jehova-getuigen, hindoes. In deze gesprekken kun je starten met de gedeelde overtuiging dat God bestaat. De tweede groep zijn de moderne mensen. Zij zijn meestal atheïst; de moderne wetenschap heeft volgens hen aangetoond dat God niet bestaat. Gelovigen moeten bewijzen dat God bestaat, en wie nog christen is, is dom. In zulke ontmoetingen richt het gesprek zich meestal op de vraag of God bestaat.

Maar er is nog een derde groep, de postmoderne mensen. Zij vinden dat alles relatief is, persoonsgebonden. “Wil jij geloven? Prima. Heb jij steun aan je geloof? Prachtig. Leef jij volgens de bijbel? Interessant. Geloof jij in Christus? Vooral doen. Maar – het is allemaal jouw waarheid, jouw visie, jouw opvatting.” Het postmodernisme gaat ervan uit dat er vele waarheden en vele visies naast elkaar bestaan. Respect en tolerantie zijn daarom belangrijk, maar laat anderen vooral ook de vrijheid om hún waarheid te hebben…

Hoe ga je het gesprek aan met postmoderne mensen? Over deze vraag gaat de komende evangelisatiedag. Wellicht zijn gesprekken met postmoderne mensen nog moeilijker dan met godsdienstige en moderne mensen. Het is daarom goed om hiervoor toegerust te worden. Ds. G.A. van den Brink zal handvatten aanreiken op de Evangelisatiedag in zijn lezing over het thema “Tijdgeest, Evangelisatie aan de postmoderne mens”.

Datum: D.V. zaterdag 11 februari 2017
Tijd: 10.00 - 15.00 uur
Locatie: Maranathakerk, Frans Halslaan 21, Woudenberg
Koffie en thee regelen wij. Voor een lunchpakket mag u zelf zorgen.

Workshops
1.
Praktische uitwerking van de hoofdlezing over Evangelisatie aan de postmoderne mens. (Ds. G.A. van den Brink)
In de hoofdlezing is nagedacht over evangelisatie aan de postmoderne mens en wat dat betekent. In de workshop willen we aan de slag met de vraag hoe dit dan praktisch handen en voeten moet krijgen in concreet evangelisatiewerk.

2. Spreken over goed en kwaad in het evangelisatiewerk. (Ds. B.M. Meuleman)
We willen samen nadenken over verschillende niveaus van gespreksvoering bij het gesprek over goed en kwaad. We willen dit toepassen op gesprekken uit de praktijk. De deelnemers kunnen zelf een casus uit de praktijk inbrengen.

3. Communicatie bij het evangelisatiewerk
Evangeliseren is communiceren. Maar hoe draag je de Boodschap over. Wat doe je wel en wat doe je niet. Met deze vragen gaan we praktisch aan de slag.

4. Toerusten bij straatevangelisatiewerk (deze worskhop vult twee workshoprondes!)
Straatevangelisatiewerk is een vorm van evangelisatie met eigen do’s en don’ts. In deze worshop gaan we daar praktisch mee aan de slag.

Klik hier om u aan te melden voor de workshops. Aanmelden kan tot 7 februari 2017.

Kinderoppas
Tijdens de landelijke evangelisatiedag is er kinderoppas aanwezig. Wilt u via deze link aangegeven als u hiervan gebruik wilt maken?

Terug