Evangelisatiedag_NB(1)

Bij leven en welzijn vindt op zaterdag 10 februari 2018 weer de Evangelisatiedag plaats. Een dag van toerusting, bemoediging en ontmoeting voor iedereen die betrokken is bij het evangelisatiewerk.

Vanwege de toenemende belangstelling voor deze dag is er dit jaar gekozen voor een grotere locatie met meer zaalruimte en meer ruimte voor ontmoeting: het nieuwe kerkgebouw van de HHG te Lunteren.

Het programma bestaat uit een hoofdlezing door ds. W. van Vlastuin: Het Evangelie betuigen. Daarna zijn er twee workshoprondes waarin op een praktische manier ingegaan wordt op verschillende kanten van het Evangelisatiewerk.

Nieuw dit jaar zijn de workshops voor jongeren. Speciaal voor de doelgroep 12 tot 16 jaar en de groep 16 tot 25 jaar zijn er twee workshops.

Aanmelden voor de workshops kan vanaf de eerste week van januari op de website.

Voor koffie en thee wordt gezorgd. Een lunchpakket mag u zelf meenemen. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Terug