AED kerk

De AED (Automatische Externe Defibrillator) van onze kerk is nu geplaatst in een buitenkast aan de zijkant van het kerkgebouw en beschikbaar voor eventuele reanimaties in de buurt van de kerk.

De kerkvoogdij heeft besloten de AED voor de woonwijk beschikbaar te maken, mocht er in de buurt van de kerk een reanimatie plaats vinden. Er is een landelijk systeem actief waarbij burgers die een reanimatiecursus gevolgd hebben zich aan kunnen melden om opgeroepen te worden bij een reanimatie in de buurt. Via dit systeem van burgerhulpverlening, HartslagNu genaamd, worden mensen gealarmeerd om naar het adres te gaan en te starten met reanimatie en worden andere mensen gealarmeerd om een AED in de buurt te halen en naar de reanimatie te gaan. Aangezien elke minuut telt bij een hartstilstand is het belangrijk dat er veel AED’s beschikbaar komen. Omdat we als kerk wat willen betekenen voor de lokale gemeenschap hebben we er voor gekozen om de AED aan de buitenzijde van de kerk te plaatsen en aan te melden bij HartslagNu. Kijk voor achtergronden en aanmelden als burgerhulpverlener op: www.hartslagnu.nl 

Terug