• Datum: 28 augustus 2016 (17:00 uur)
  • Predikant: P.C. Hoek
  • Schriftlezing: Galaten 5
  • Bijbeltekst: Galaten 5:13

Ps. 118 : 14
Ps. 124 : 1 en 4
Ps. 118 : 7
Ps. 107 : 6, 7 en 8
Ps. 119 : 83 en 86
Ps. 133 : 1 en 3

Terug