• Datum: 11 september 2016 (17:00 uur)
  • Predikant: R.C. Boogaard
  • Schriftlezing: Johannes 6:25-40
  • Bijbeltekst: Johannes 6:25-40
  • Thema: Heilig Avondmaal

Introïtus: Psalm 1:4
Afkondigingen
Votum en groet
Zingen: Psalm 86:5
Gebed om zegen over het Avondmaal
Zingen: 95:1 (+ tafel gereed maken)
Zingen: Psalm 30:8 na de tafel
Lezing slot formulier → dankgebed + gebed om de opening van het Woord + voorbede
Schriftlezing: Johannes 6:25-40
Dienst der offerande
Zingen: Psalm 72:6 en 10
Verkondiging
Zingen: Psalm 25:10
Dankgebed
Zingen: Psalm 72:11
Zegen

Terug