• Datum: 11 september 2016 (10:00 uur)
  • Predikant: R.C. Boogaard
  • Schriftlezing: Johannes 6:30-35
  • Bijbeltekst: Johannes 6:30-35
  • Thema: Heilig Avondmaal

Introïtus: Psalm 10:9
Afkondigingen
Votum en groet
Zingen: Psalm 31:9
Samenvatting van de wet
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 6:30-35
Dienst der offerande
Zingen: Psalm 143:2 en 11
Verkondiging
Zingen: Psalm 42:1
Lezing tweede deel avondmaalsformulier t/m gebed
Zingen: Psalm 103:3 (+ tafel gereed maken)
Zingen: Psalm 16:6 na eerste tafel
Zingen: Lofzang van Maria:6 na tweede tafel
Zingen: Psalm 116:1 na derde tafel
Zingen: Psalm 103:6 na vierde tafel
Zingen: Psalm 30:8 na vijfde tafel
Dankgebed
Zingen: Psalm 105:26
Zegen

Terug