kerktoren

Hieronder treft u een aantal zaken die helpen om de kerkdiensten mee te kunnen beleven.

Vervoer

Voor degenen die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen maar toch graag de dienst willen meemaken, is er de mogelijkheid om te worden opgehaald. Deze service wordt bij toerbeurt door een aantal vrijwilligers verzorgd. De coördinatie hiervan berust bij de Diaconie. Wilt u zich als vrijwilliger opgeven of worden opgehaald, neem dan contact op via mailadres diaconie@ichthuskerksoest.nl.

Kindercrèche

Iedere zondag (ochtenddienst en avonddienst) en ook op doordeweekse kerkelijke feestdagen als Kerstdagen, Hemelvaartsdag, Biddag en Dankdag (middagdienst) en op de zogenaamde tweede feestdagen is er tijdens de kerkdienst gelegenheid om de kleine kinderen in de crèche te brengen. Leeftijd: ochtendienst t/m 4 jaar, middagdienst t/m 6 jaar. Tijdens de zomervakantie is er geen kindercrèche tijdens de middagdienst. Het rooster van de oppas tijdens de kerkdiensten treft u in de Ichthusnieuwsbrief. Contactpersonen: Mevrouw A.H.J. van de Pol, Jolanda van Schuppen en Janneke van der Post. 

Commissie onderhoud

De commissie onderhoud komt onder voorzitterschap van ouderlingkerkvoogd G.H. Branderhorst enkele malen per jaar bijeen. Deze commissie bestaat uit fam. Bonenberg, br. Van Eijk en br. Kok. In deze bijeenkomst worden de lopende zaken betreffende het onderhoud van het kerkgebouw doorgenomen. Ook zal deze commissie dit jaar een meerjarenplan onderhoud opstellen.

 

Schoonmaakcommissie

De schoonmaakwerkzaamheden worden door mevr. Bonenberg gecoördineerd. Deze werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. We zijn dankbaar dat diverse gemeenteleden deze verantwoordelijkheid op zich nemen. Het rooster wordt o.a. in de Ichthusnieuwsbrief gecommuniceerd. Tweemaal per jaar wordt de grote schoonmaak uitgevoerd. De datum hiervoor wordt gemeld in de Ichthusnieuwsbrief met daarin de oproep voor extra (mannelijke) vrijwilligers. Wilt u dit werk ondersteunen? Nieuwe aanmeldingen kunt u doorgeven aan mevr. Bonenberg, b.bonenberg@filternet.nl, 035-6013988.

 

EHBO

Binnen de Ichthuskerk is er invulling gegeven aan de EHBO door aanwezige hulpverleners, materiaal en afspraken. Hans (arts) en Jolanda (verpleegkundige) van Schuppen coördineren dit. Er is een groep personen samengesteld van de gemeenteleden met een EHBO diploma en/of achtergrond in de zorg met daarbij alle diakenen die kosterdienst doen, die eerste hulp kan verlenen als dit nodig is. Voelt u zich ook geroepen om als eerste hulpverlener te fungeren binnen de Ichthuskerk? Meld dit dan aan Hans van Schuppen.

 

Een van de EHBO voorzieningen is de Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit is een veilig apparaat waarmee bij iemand met een hartstilstand het hartritme kan worden hersteld. Hierdoor stijgt de kans op een succesvolle uitkomst van een reanimatie aanzienlijk. De AED is in steeds meer openbare gelegenheden (winkelcentra, stations, evenementen) te vinden, omdat deze de overlevingskans bij een hartstilstand sterk doet stijgen en door leken bediend mag worden. Iedereen heeft het recht, om wat voor reden dan ook, om te besluiten dat hij/zij niet gereanimeerd wenst te worden. Hiervoor is de zogenaamde ‘niet-reanimeren verklaring' beschikbaar. Bent u in het bezit van zo'n verklaring, dan verzoeken we u dit kenbaar te maken aan Hans van Schuppen. Dit is van groot belang om tijdens een noodgeval onduidelijkheid te voorkomen. We hopen dat de Heere ons behoedt voor ongevallen. We zien het echter, samen met de kerkenraad, wel als onze verantwoordelijkheid om voorbereid te zijn. Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact opnemen met Hans van Schuppen

 

Vertaling

Voor mensen die geen Nederlands spreken of begrijpen, is er de mogelijkheid dat de preken via koptelefoons vertaald worden in het
Engels. Ook een simultaanvertaling van de preek in het Frans is mogelijk. De vertaling wordt bij toerbeurt verzorgd door een aantal vrijwilligers. Hebt u buitenlandse gasten, weet u iemand die vertaling nodig heeft of wilt u zelf vertalen, neem dan contact op met Caroline Snoek, 035-7853380, snoekvna@telfort.nl