kerktoren

Recent uitgezonden kerkdiensten kunnen hier beluisterd of gedownload worden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met C. Schipper of de scriba. Om de dienst als mp3 bestand op te slaan, klik op het kleine grijze pijltje aan de rechter zijde.


Beelduitzending
De kerkdiensten kunnen ook met beeld teruggekeken worden, via ons YouTube kanaal: ichthuskerksoest.nl/youtube of via ons kanaal op KerkdienstGemist.nl: ichthuskerksoest.nl/kerkdienstgemist

Kosten
De kosten van de uitzending van de kerkdiensten van onze gemeente via internet bedragen maandelijks circa 150 euro. Met de groei van het aantal luisteraars nemen ook de kosten toe. Om de uitzendingen ook in de toekomst mogelijk te kunnen blijven maken, stellen we een bijdrage in deze kosten erg op prijs. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL35RABO0394855094 (Rabobank), t.n.v. Kerkvoogdij Ichthuskerk HHG te Soest onder vermelding van "Kostenbijdrage Internetuitzendingen". Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!