Zondags komt de gemeente tweemaal samen rond het Woord.

Dit ritme is er vanaf de tijd van de apostelen toen de gemeente samenkwam ’s morgens vóór het werk en ’s avonds na het werk. Gelukkig werd er na enkele eeuwen ook maatschappelijk de ruimte voor het vieren geschapen, toen de zondag als de dag des Heeren een dag werd waarop iedereen vrij was.

In de regel komen wij samen om 10.00 uur en om 17.00 uur. Gedurende beide diensten is er ook kindercrèche. Wij zijn een gastvrije gemeente. Daarom zijn de plaatsen in de kerk vrij, met uitzondering van enkele plaatsen die om gezondheidsredenen gereserveerd zijn. Zowel in de kerkzaal als in de grote zaal is ringleiding aanwezig, zodat slechthorenden met gebruik van hun gehoorapparaat overal in de kerk kunnen plaatsnemen.

In de regel worden voor de kerkdiensten in de Ichthuskerk de volgende aanvangstijden gehanteerd:

 • Zondagse diensten zijn om 10.00 uur en 17.00 uur.
 • Nieuwjaarsdag (indien niet op zondag) is om 10.30 uur.
 • Biddag is op de tweede woensdag in maart om 14.30 uur en 19.30 uur.
 • Goede Vrijdag 19.30 uur.
 • Tweede Paasdag 9.30 uur.
 • Hemelvaartsdag 9.30 uur.
 • Tweede Pinksterdag 9.30 uur.
 • Dankdag is op de eerste woensdag in november: 14.30 uur en 19.30 uur.
 • Eerste Kerstdag 10.00 uur.
 • Kerstzangdienst (indien niet op zondag) is om 19.00 uur in de Julianakerk (Julianalaan).
 • Tweede Kerstdag 10.00 uur.
 • Oudejaarsavond (indien niet op zondag) is om 19.00 uur.

De diensten worden de voorafgaande zondag afgekondigd, inclusief de aanvangstijden en voorgangers.

Kijk in het menu links voor de inhoud van de kerkdienst, de ondersteuning, het preekrooster en het (na)luisteren van diensten.