Als gemeente willen we elkaar ondersteunen waar dit nodig is. In de afgelopen jaren is de professionele zorg meer en meer veranderd, waardoor bepaalde vormen van ondersteuning en zorg zijn weggevallen. Daarnaast is het in onze huidige samenleving steeds moeilijker om mensen te vinden die voor elkaar klaar staan, gewoon omdat het even nodig is.

Onder andere om deze redenen WMO een aantal jaren geleden opgestart. Want als broeders en zusters in de gemeente van Christus, willen we hierin anders zijn en vanuit de liefde van Christus naar elkaar omzien.

Voor wie? Heeft u door zorgen/ziekte/andere beperkingen tijdelijk ondersteuning nodig? En heeft u in uw directe omgeving niet de mensen die u hierbij kunnen helpen? Dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren van WMO via onderstaande contactgegevens. Samen met u kijken we of en hoe we antwoord kunnen geven op uw hulpvraag. De hulp die geboden wordt is geen vervanging van professionele hulpverlening, maar ter ondersteuning van de hulpvrager, familie of mantelzorgers.

Waarvoor kunt u hulpvragen? Een greep uit de mogelijkheden die er zijn:

- kortdurende hulp in gezinnen, totdat andere hulpverlening is gevonden
- oppassen, om iemand (vooral mantelzorger) te ontlasten
- oppassen bij plotselinge noodzaak, ook bij gezinnen
- bezoeken van alleenstaanden
- boodschappen (helpen) doen
- autovervoer voor bejaarden/gehandicapten
- eten koken in noodgevallen (tijdelijk)
- bezoek aan zieken (bijv. voorlezen)
- lichte huishoudelijke taken (tijdelijk)

Wat kost de hulp? De hulp die gegeven wordt is voor de hulpvrager nagenoeg kosteloos. De kosten blijven beperkt tot de direct gemaakte kosten zoals reiskosten, parkeergeld e.d. voor vervoershulp. In geval van koken wordt er een vaste vergoeding per maaltijd per persoon gevraagd.

Hoe kom ik in aanmerking voor hulp? Iedereen mag zonder schroom contact opnemen met de coördinator vanuit de diaconie, ook als uw hulpvraag niet in bovengenoemde lijst met voorbeelden staat. De coördinator bespreekt met u uw hulpvraag en gaat binnen de gemeente op zoek naar mensen die kunnen ondersteunen.

Meedoen en ondersteunen? We willen ons niet beperken tot een kleine groep vrijwilligers, maar zullen bij bepaalde vragen bijvoorbeeld kijken naar mensen die in de directe omgeving van de hulpvrager woont.

Daarbij respecteren we altijd de keuze die iemand maakt, ook als het hulp bieden even niet uit komt.

IEDEREEN, OOK JIJ ALS JONGERE, KAN MEEDOEN! HET GEEFT VOLDOENING, VERBINDING EN VREUGDE.

Bij wie meld ik mij aan of vraag ik om hulp? Voor meer informatie, ideeën, suggesties, voor een hulpaanvraag of voor het aanmelden als hulpbieder kunt u per telefoon, e-mail of via de website contact op nemen met Walter en Els van Bezooijen. Mail: diaconie@ichthuskerksoest.nl. Telefoon: 06-46506377. Of spreek ons er gerust over aan in de kerk.

Verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid

Wij Mogen Ondersteunen werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Voor WMO geldt dat zowel de coördinatoren als iedereen die hulp biedt onvoorwaardelijke geheimhouding belooft van alle gegevens die in het kader van WMO aan hem of haar bekend worden.