De Ichthuskerk gemeente was binnen de Nederlandse Hervormde Kerk een zogenaamde Buitengewone Wijkgemeente.

Voordat de kerkorde van 1951 werd ingevoerd, werd het beroepingswerk in Soest bepaald door de zogenaamde kiescolleges. Dit heeft er een en ander maal toe geleid dat na vertrek van een predikant die behoorde tot de denominatie van de Gereformeerde Bond het kiescollege een andersoortige predikant beriep. Dit heeft er tweemaal toe geleid dat er een zogenaamde evangelisatie ontstond. Een evangelisatie werd geleid door een bestuur en niet door een kerkenraad. Het laatste kon niet, omdat er binnen de officiële kerk geen plaats was voor deze groep mensen. Op zondag kwam men samen op diverse plaatsen (een gymzaal, de Oude Mulo, later de Christelijke Gereformeerde Kerk) en nodigde men Hervormde predikanten van elders uit om voor te gaan. Men wilde bij de Nederlandse Hervormde Kerk blijven behoren en zocht een eigen wijkgemeente te mogen vormen.Vele predikanten hebben geholpen, maar voor de bediening van de heilige doop moest men naar een naburige gemeente (Amersfoort, Eemnes, Lage Vuursche) uitwijken. Op 31 augustus 1947 werd ds. M. Verkerk (gekomen uit Moerkapelle) bevestigd in Soest. Hij was een geliefd predikant die veel volk trok. Toen ds.Verkerk op 27 januari 1950 terugkeerde van een spreekbeurt in Woudenberg, verongelukte hij in de buurt van de dierentuin in Amersfoort. Het was glad. De chauffeur die ds. M. Verkerk reed, verloor de macht over het stuur en reed tegen een boom. Ds. M. Verkerk werd dodelijk verwond. Hierna beriep het kiescollege opnieuw een andersoortige predikant. Opnieuw zochten verschillenden hun toevlucht in een evangelisatie. Verschillende predikanten van elders zorgden als mentor van de evangelisatie voor het pastoraat. Op 2 juli 1961 kwam ds. J. Fokkema naar Soest. Hij zat als predikant in de Tweede Kamer en nam daarnaast de zorg voor de evangelisatie in Soest op zich. Hij was een goed pleitbezorger voor de zaak van Soest bij de synode en zo kwam de Buitengewone Wijkgemeente er. Hij stimuleerde ook de stichting van een predikantsplaats en de bouw van de Ichthuskerk. De evangelisatievereniging ging over tot het aankopen van grond en de bouw van onze huidige Ichthuskerk.

Op 25 maart 1964 legde ds. J. Fokkema de eerste steen. De gedenksteen vindt u aan de rechterzijde bij de ingang. Als tekst wordt er op vermeld: 1 Koningen 8:29: 
Dat Uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, van dewelke Gij gezegd hebt: Mijn Naam zal daar zijn, om te horen naar het gebed, hetwelk Uw knecht bidden zal in deze plaats.

Wij zijn de vorige generatie, van wie nog enkelen in ons midden zijn, veel dank verschuldigd voor de offers die zij gebracht hebben. De gemeente bestond toen uit 85 leden! Met elkaar hebben zij de schouders er onder gezet. Ze bouwden een kerk niet met 125 zitplaatsen (wat toen ruim genoeg zou zijn geweest), maar met zo'n 450 zitplaatsen. Ook bij de aankoop van de grond deed men niet karig. Men rekende in alles met het geloof in Gods zegen in de toekomst. Gedurende enige jaren gaf men 10% van het inkomen. Er werden veel offers gebracht. Ook werd er een pastorie aangekocht en de eerste predikant kon worden beroepen. Ds.J. Smit nam het beroep aan. Een maand voor zijn intrede overleed ds.J. Fokkema. 

Hier volgt een overzicht van hen die in de Ichthuskerk predikant geweest zijn, eindigend met ds. R.C. Boogaard, de huidige predikant:

Ds. M.Verkerk 31-08-1947 tot 27-01-1950, overleden
Ds. J. Fokkema 02-07-1961 tot 27-01-1966, overleden
Ds. J. Smit 27-02-1966 tot 22-06-1975, vertrokken naar Veenendaal. Hij is in 2014 overleden. 
Dr. P.H. van Harten 31-08-1975 tot 13-06-1982, vertrokken naar Ridderkerk. Hij is in 2019 overleden.
Ds. J. Gijsbertsen 26-09-1982 tot 21-06-1987, vertrokken naar Rijssen
Ds. R. van Kooten 06-03-1988 tot 18-03-2008, vertrokken naar Apeldoorn
Ds. A.A.F. van de Weg 26-12-2008 tot 18-05-2014, vertrokken naar Abbenbroek
Ds. R.C. Boogaard, 21-09-2014 tot heden.