Hier kunt u de vorige meditatieve overdenkingen terugvinden. We hopen dat door alle mogelijke drempels weg te nemen u tot de Zaligmaker Jezus Christus zult komen.

Ja, maar... waarom moet ik tot Christus komen?

Ja, maar... wat is eigenlijk zonde?

Wat zijn de drie grootste zonden? En waarom is ongeloof zondigen tegen God?

Ja, maar… ik kan niet, want het moet je maar gegeven worden.

Ja maar... de mens is toch geestelijk dood; dus ik kan van mezelf toch niet tot Christus komen?

Ja, maar… ik ga elke zondag naar de kerk en ik lees trouw uit de Bijbel, meer kan ik toch niet doen?

Ja maar... wat is het eigenlijk; komen tot Christus?

Ja maar... ik durf niet te komen!

Ja, maar... ik voel mijn zonden niet genoeg.

Ja, maar… is het niet brutaal als ik kom?

Ja, maar... tegenwoordig neemt iedereen Jezus aan, het gaat zomaar niet!

Ja, maar... er worden tegenwoordig nog maar weinig mensen bekeerd, het is toch heel bijzonder om in God te geloven? De kans is erg klein dat God ook mij bekeerd.

Ja, maar... ik ben het niet waard, ik ben te zondig!

Ja, maar... ik wil wel, maar ik weet niet of God het wil.

Ja, maar... het gebeurt uiteindelijk op Gods tijd, want dat is de beste tijd!

Ja, maar... er staan toch drie stukken in de Heidelbergse Catechismus, namelijk eerst de ellende, daarna de verlossing en tot slot de dankbaarheid. Het lijkt wel of de ellendestaat niet belangrijk is en dat het alleen maar om Christus gaat?

Ja, maar… er moet toch eerst plaats worden gemaakt door de Heilige Geest, zodat de zondaar het heilig recht van de Vader leert inzien? Christus heeft voor mij nu geen betekenis.

Ja, maar... ik heb al zo vaak gebeden maar ik ervaar niets. Ik wacht al zolang. Ik ben wel overtuigd van het feit dat ik moet komen, maar hoe weet ik dat ik al gekomen ben?

Ja, maar… ik faal elke keer in mijn pogingen en als ik het probeer; word ik door de duivel aangevallen.