Het doel van wat er voor de vervolgde christenen gedaan wordt, is om gehoor te geven aan Christus’ opdracht om als lichaam van Hem samen één te zijn. Dit houdt ook in dat al Zijn kinderen meelijden en meeleven als vervolging het deel is van medechristenen.

De activiteiten voor de vervolgde christenen zijn onder te verdelen in ‘Algemene activteiten’ en ‘Women to Women’. De algemene activiteiten zijn voor de gemeente als geheel, terwijl Women to Women bedoeld is voor het vrouwelijke deel van de gemeente. Vanwege het feit dat de vervolgde christenvrouwen een groot deel van de klappen opvangen in de vervolgde kerk, is er heel bewust voor gekozen om  deze vrouwen in het bijzonder op te dragen voor Gods genadetroon en hen een hart onder de riem te steken.

Algemene activiteiten

Deze activiteiten dienen het belang van de vervolgde kerk in zijn geheel. Hier vallen, naast ‘Women to Women’, alle initiatieven vanuit de Ichthuskerk in het belang van vervolgde christenen onder.

Dit werk bestaat onder meer uit:

  • Het organiseren van meerdere avonden en/of nachten van gebed ieder jaar. Hierbij wordt er een avond of een nacht door de gemeente apart gezet om samen in gebed onze vervolgde broeders en zusters op te dragen aan de Koning van Zijn Kerk.
  • Het meedenken met commissies, kringen en verenigingen uit de Ichthuskerk om in hun activiteiten de vervolgde kerk niet te vergeten. Hier valt ook het organiseren van (gemeente)avonden onder.
  • Het werk onder de aandacht van de gemeente te brengen door in de communicatie op verschillende manieren de gemeente te betrekken bij- en op de hoogte te houden van wat er gedaan wordt en te doen is op dit gebied.

 

Women to Women

Eens in de twee maanden komen vrouwen en meisjes van de gemeente als ‘Women to Women’ bij elkaar om kaarten te sturen aan vervolgde zusters en voor hen te bidden. Een aantal vrouwen, die daarvoor van tevoren gevraagd zijn, dragen deze christenen dan op aan de Heere. Behalve voor vervolgde vrouwen is er elke avond ook aandacht voor Renske Bakker, een lid van onze gemeente die in een kindertehuis in Uganda werkt. Er is ook aandacht voor mevrouw Klopstra, die met haar man is uitgezonden naar Malawi en op afstand met onze gemeente meeleeft. We bidden voor hen en sturen hen post. De avonden vinden meestal plaats in de grote zaal van de Ichthuskerk, beginnen om acht uur en duren tot ongeveer half tien. Er is geen vaste groep, dus alle vrouwen en meisjes van de gemeente zijn iedere avond weer van harte welkom.

 

Contactpersonen: