kerktoren

Hier treft u informatie over de diverse gesprekskringen en andere activiteiten.


Gesprekskring: "Vrouwen rond het Woord"

Als gesprekskring komen we de 1e en 3e donderdagmorgen van de maand van half tien tot half twaalf bij elkaar voor een bijbelstudie. Bij de bijbelstudies wordt het maandblad "De Hervormde Vrouw" gebruikt als uitgangspunt. Na een inleiding door één van de leden, bespreken we in kleine groepjes vragen. Tenslotte volgt er nog een plenaire bespreking. Tweemaal per jaar organiseren we een "open morgen" met een gastspreker.

Het boeiende van onze gesprekskring is dat de leden behoren tot alle leeftijden. De generaties ontmoeten elkaar en kunnen en willen met elkaar en van elkaar leren. We komen samen in de grote zaal van de Ichthuskerk. We hopen aan de hand van Bijbelstudies een rijk gezegend seizoen te hebben. Tijdens de bijbelstudiemorgens is er kindercrèche aanwezig. Schroom niet.

U / jij bent hartelijk welkom.

Namens het bestuur.

Voorzitter:     Mevr. Boogaard
2e Voorzitter: Mevr. Eri van Dijk
Secretaresse: Mevr. José Kriekaard
                   
jose.kriekaard@gmail.com

 


Mannenvereniging: "Calvijn"

De mannenvereniging vergadert in de Ichthuskerk gedurende het winterseizoen elke derde woensdagavond van de maand.
Inlichtingen bij: G. Fikse, tel. 035-6981918

 


Ichthuskoor

Op 27 mei 1991 is het Ichthuskoor opgericht. Vanaf januari 2001 staat bekende John Propitius voor het koor. Wat is het doel? Natuurlijk de ontmoetingen met elkaar op de repetitieavonden, de gezelligheid, de ontspanning, maar bovenal de levensreddende boodschap van Christus' evangelie uitdragen door het gezongen Woord.

Jongeren, mannen en vrouwen die instemmen met de grondslag van de Bijbel als Gods Woord en als enige norm en regel, zoals vervat in de drie formulieren van enigheid, zijn van harte welkom. Het koor repeteert elke maandagavond van acht tot tien uur in de Ichthuskerk.

Het bestuur:
Voorzitter: oud. W. Bitter
Secretariaat: Ed van de Pol
Penningmeester: Gerrit van de Wel

email: ichthuskoor@ichthuskerksoest.nl

 


Woord en Daad

Contactpersoon: Margreet Terlouw, 0346-212170.