Schatgravers

De Schatgraversclub is een kinderbijbelclub die elke eerste zaterdag van de maand tussen 14:00 en 15:30 bij elkaar komt in de Waterinkschool (Smitsweg 40, Soest). Allereerst is de club bedoeld voor kinderen van buiten de kerk, maar ook kinderen uit de kerk zijn van harte welkom. Ook mag iedereen vriendjes en vriendinnetjes meenemen.

Al meer dan twee jaar organiseren we elke maand de kinderbijbelclub De Schatgravers. Het is een leuke club en er komen veel kinderen. Daaronder zijn kinderen die wel en kinderen die niet bekend zijn met het christelijk geloof en de kerk.

De eerste periode hebben we met veel plezier gebruikgemaakt van de Ichthuskerk. Later zijn de bijeenkomsten verhuisd naar de Waterinkschool; de school vlak naast de Daniëlschool. Omdat deze school in een zeer kinderrijke buurt staat is dit een locatie waar de drempel voor kinderen laag is en de club veel kinderen bereikt.

Het seizoen wordt geopend met een openingsfeest en afgesloten met een slotfeest. Hierbij zijn er extra feestelijke activiteiten.

Dus kom eens langs! Alle kinderen zijn welkom!

Voor meer informatie: schatgravers@ichthuskerksoest.nl