connect

Wat is de kern van het christelijk geloof? Wie is Jezus? Wat is de betekenis van de Bijbel? Wat is de zin van het leven?

Als u met dit soort vragen rondloopt, dan is deze cursus “Kennismaking met het christelijk geloof” iets voor u.

Waarom?

Jezus, een naam die iedereen kent. Geen wonder, want wereldwijd heeft Hij vandaag anderhalf miljard volgelingen. En ook onze cultuur draagt nog altijd veel kenmerken van het christendom, voortgekomen uit het optreden van Jezus, nu 2000 jaar geleden. Stap een kathedraal binnen, bekijk een middeleeuws schilderij, lees een roman, overal zie je verwijzingen naar het christelijk geloof.

Interessant!

Als u . . .

… een  samenhangend beeld wilt krijgen van het christelijk geloof.

… contact heeft met christenen en meer van hen zou willen begrijpen.

… vroeger iets hebt geleerd over  godsdienst en deze kennis wilt actualiseren.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een aantal avonden, waarin een overzicht wordt gegeven van de hoofdlijnen van het christelijk geloof. Daarbij is ook ruimte voor vragen van de deelnemers. Iedere avond start om 20:00 uur, en zal uiterlijk om 22:00 uur eindigen.

De volledige cursus bestaat uit een aantal series van bijeenkomsten. In eerste instantie worden 7 avonden georganiseerd, waarna de mogelijkheid wordt geboden een vervolgcursus te volgen, waarin dieper op het evangelie wordt ingegaan. De eerste serie heeft als titel “Wat christenen geloven”. Hierin worden per avond de volgende onderwerpen behandeld:

- Wat is christelijk geloof
- Bestaat God?
- God in ons leven?
- Jezus: Zijn leven
- Jezus: Zijn dood
- Jezus: Zijn opstanding
- De Heilige Geest 

Op de eerste cursusavond zal een overzicht worden gegeven van de inhoud van de cursus.

Toets uw kennis . . .

 Wat betekent Jezus voor een christen?

 Hoe is de Bijbel tot stand gekomen?

 Wat is de betekenis van Pasen en Pinksteren?

 Wat is het verschil tussen het christendom en het hindoeïsme of de islam?

 Wat zegt de Bijbel over het leven van alledag en over de toekomst?

 Waar komt deze uitdrukking vandaan: “Door het oog van de naald gekropen”?

 De Bijbel . . .

 het meest verkochte boek ter wereld...

Organisatie
De cursus wordt georganiseerd door de werkgroep Emmaüs-cursus van de HHG Ichthuskerk Soest in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk Soest. Informatie en eventuele deelname zijn uiteraard geheel vrijblijvend. Iedere avond duurt ongeveer 2 uur.

Inlichtingen en aanmelding bij:
C. Groeneveld: c.groeneveld@filternet.nl

Als u twijfelt of dit wel iets is voor u, maar u heeft toch interesse: mail gerust!

Cursus avonden

Normaliter wordt de cursus gehouden op dinsdagavond, eens in de veertien dagen, en wordt bij iemand thuis gegeven. In principe wordt met kleine groepen  gewerkt, zodat er voldoende ruimte is om uw vragen te beantwoorden. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.  Als er een maaltijd wordt georganiseerd, kan een kleine bijdrage worden gevraagd.