trouwringen

Heb je trouwplannen? Dan bereid je je voor op de belangrijkste stap in je leven. Er gaat een wissel om. Je bent niet meer alleen, maar samen. Juist deze belangrijkste stap vraagt om een goede voorbereiding, om samen deze gave van de Heere op de goede manier te gebruiken en ervan te genieten. Daarom heten we je van harte welkom op de huwelijkskring!

Ieder jaar peilt de predikant hoeveel belangstelling er is voor een huwelijkskring. Deze kring houdt vijf avonden van toerusting in voor jonge stellen die zich voorbereiden op een huwelijk of recent getrouwd zijn. Door middel van onderwerpen als: huwelijk als verbond, man/vrouw-verhouding, communicatie en conflicthantering en seksualiteit geven de predikant en zijn vrouw jullie in vijf interactieve avonden veel noodzakelijke bagage mee voor de levensreis die jullie samen gaan ondernemen of al begonnen zijn. Zoals het nemen van rijlessen verplicht is voor het behalen van je rijbewijs, is deze huwelijkskring eigenlijk een voorwaarde voor een Bijbels en gezegend huwelijksleven.

Mocht je interesse hebben, dan kun je contact opnemen met ds. Boogaard.

Lees onderstaande ervaringen om een eerste indruk van deze kring op te doen.

Roy en Sarah – 2015

In mei 2015 zijn wij getrouwd. Kort daarvoor was het de periode waarin Ds. Van de Weg afscheid nam, waardoor wij nog geen volledige huwelijkskring gevolgd hadden. Het leek ons leuk om als getrouwd stel alsnog mee te doen en we nodigden onszelf alsnog uit om met de eerstvolgende groep mee te doen. We konden immers vast nog veel leren! Samen met een leuke groep hebben we een aantal avonden verschillende thema’s behandelt. De dominee gebruikte hierbij het interessante boekje ‘Samen in Gesprek’ van Ds. R. van Kooten. Elke avond bespraken we weer een ander thema. Dit waren actuele onderwerpen die vanuit het licht van de Bijbel besproken werden: verschillen tussen mannen en vrouwen, seksualiteit, huisgodsdienst, enz. Ondanks deze toch wel gebruikelijke thema’s voor een huwelijkskring, is de stof geen moment saai of standaard geweest. Dit kwam vooral doordat alle stellen open en eerlijk spraken over hun meningen en ervaringen. Tijdens de avonden ontstonden er vaak mooie, persoonlijke gesprekken over verschillende momenten in onze relaties. Vooral de openheid hebben we erg gewaardeerd! Het was mooi om te zien hoe we met elkaar in gesprek gingen over toch wel een ‘kwetsbaar’ en persoonlijk onderwerp: onze relatie en onze relatie met God. We kijken terug op mooie en gezegende avonden die onze kijk op het leven en op ons huwelijk toch meer veranderd heeft dan we aanvankelijk dachten!


Walter en Els – 2016

Op 29 april jl. zijn wij getrouwd. En als er iets is wat wij ervaren hebben, dan is het wel dat een goede voorbereiding op het huwelijk heel belangrijk én waardevol is. Op de dag van je huwelijk zeg je ‘ja’ tegen elkaar en ‘ja’ tegen God. Zoals de dominee zei tijdens een avond van de huwelijkskring: “je doet eigenlijk belijdenis door het geven van je ja-woord.” Wij hebben ervaren dat het zo belangrijk is hier van tevoren al (veel) samen over in gesprek te zijn en hier niet pas mee te beginnen op het moment dat je huwelijksdatum al vast staat.

We hebben ons op verschillende manieren voorbereid op ons huwelijk. Samen hebben we het praktische dagboek “Samen onderweg” van Sjoerd en Gerdien Poorta gelezen. Ook hebben we de huwelijksconferentie “Liefde en Trouw”, georganiseerd door de HHJO, bijgewoond. Een aanrader!

Aan het begin van het jaar kwam de oproep voor huwelijkskring binnen onze eigen gemeente. We hebben vijf waardevolle avonden gehad bij de dominee en zijn vrouw. Open en eerlijk zijn we met elkaar in gesprek geweest. We hebben gesproken over communicatie, seksualiteit, over Gods bedoeling met het huwelijk en hoe wij daaraan moeten beantwoorden. De laatste avond hebben we het over huisgodsdienst gehad en gezocht naar hoe we daar vorm aan geven en willen geven. Het huwelijk is zoiets prachtigs en door God geschonken. De Bijbel spreekt hier geweldig mooi over, en dat stond centraal tijdens deze avonden. We lazen uit het boekje ‘Samen in gesprek’ van ds. Van Kooten. Daarnaast kregen we ook andere prachtige artikelen te lezen. We vonden het fijn om zo samen met andere stellen uit de gemeente samen te praten en ervaringen uit te wisselen. Er was ruimte om onze vragen te stellen, juist ook als het over persoonlijke en kwetsbare dingen ging. Kortom, ook een aanrader!

Nu we getrouwd zijn, zijn we nog steeds zo blij me de intensieve voorbereidingstijd die we hebben gehad in onze verkeringstijd. We hebben met elkaar leren praten, bidden en nadenken over het leven samen. Hierdoor hebben we voor ons gevoel een fundament mogen leggen waarmee we ons huwelijk in konden gaan. Het was een bekroning op deze tijd om tijdens de huwelijksdienst Gods zegen mee te krijgen en ons huwelijk, met God, in te gaan.

Wil je meer horen over onze huwelijksvoorbereiding en de huwelijkskring? Spreek ons gerust aan.