Aan Zijn voeten

Indeling:

Dinsdag:

  • 16- en 17-jarigen van 19.00 - 19.45 uur
  • 18-jarigen en ouder van 19.45 - 20.30 uur
  • Belijdeniscatechisanten van 20.30 - 22.00 uur

 

Vrijdag:

  • Jongeren van 12 tot 15 van 18.30 - 19.15

Eventuele afmeldingen graag doorgeven aan degene die catechisatie geeft.

De belijdeniscatechisatie duurt in onze gemeente minimaal twee jaar. Jongeren en ouderen kunnen hier toetreden als het jaar daarvoor de reguliere catechisatie werd bezocht.

Dat de catechisatie minimaal twee jaar duurt heeft verschillende voordelen. In de eerste plaats is het meer dan ooit nodig dat we gedegen toerusting krijgen om staande te blijven in de postmoderne wereld. In de tweede plaats geeft het de catechisanten de gelegenheid om in alle rust te groeien naar de belijdenis van het geloof. Het gaat bij de geloofsbelijdenis namelijk niet om een afsluiting van de catechisatie of een belijdenis van de leer van de kerk, maar werkelijk om de belijdenis van het geloof. Het gaat om een hartelijk antwoord en jawoord op de vraag: "Wie heeft lust de Heere te vrezen?" "Is de Heere voor jou geworden het allerhoogst en eeuwig Goed?"

Wil iemand een gesprek, dan graag aangeven aan bij de scriba.