Bijbel

Gedurende het winterseizoen functioneren er onder leiding van een kerkenraadslid negen Bijbelkringen. Deze kringen komen in de regel eens per maand samen bij een van de leden thuis. Gedurende het seizoen wordt een Bijbelboek of thema behandeld. Mocht u of jij interesse hebben om zich bij één van de Bijbelkringen aan te sluiten, neem dan gerust contact op met ouderling C. Kasper. Hij is de centrale contactpersoon voor deze kringen en voorziet u of jou graag van de nodige (contact)informatie per kring.

De lezing van dr. GA van den Brink tijdens de startavond van de Bijbelkringen van 2016 is hier te bekijken.


Cursus Vitae

Cursus Vitae is een Bijbelkring voor studenten en beginnend werkenden van grofweg 20 tot 30 jaar. De kring komt elke drie weken samen, tussen opening winterwerk en 1 mei. De bijeenkomsten zijn op zondag, direct na de avonddienst. We starten met een gezamenlijke maaltijd. Vervolgens zingen, studeren en praten we veel, waarbij we aandacht hebben voor de inhoud van de Bijbel en de praktische toepassing voor vandaag. We proberen daarbij buiten bestaande kaders te denken en elkaar te prikkelen tot nadenken. De eindtijd is ongeveer 21.00 uur. Gedurende het seizoen behandelen we een thema/Bijbelgedeelte aan de hand van een vast boekje.

Naast de zondagavonden organiseren we allerlei andere activiteiten, bijvoorbeeld een dagje buitensport, een barbecue, een avond bowlen, etc.