schaal en beker

Sinds 2010 houden we in de week van voorbereiding een bezinningsavond op het Heilig Avondmaal.

Natuurlijk is er de dienst van voorbereiding, waarin de nodige stof tot overdenking en zelfbeproeving wordt gegeven. Het valt echter niet mee om praktisch gestalte te geven aan een voorbereidingsweek. Om elkaar wat tegemoet te komen, bent u op de donderdag voorafgaand aan de zondag van de viering van het Heilig Avondmaal hartelijk uitgenodigd van 20.00 - 21.00 uur in de grote zaal van de Ichthuskerk. Met elkaar behandelen we op meditatieve wijze het avondmaalsformulier. Alle gemeenteleden worden opgewekt om op deze avond aanwezig te zijn! De bezinningsavonden die in het verleden zijn gehouden zijn na te luisteren op het besloten deel van de website.